Posted in մայրենի

Բարև’,ձմեռ

Ես շատ եմ սիրում ձմեռ ուզում եմ արդեն ձյուն գաաաաա! :Եթե ձմեռ չլիներ ես ամեն օր կտխրեյ:Խնդրում եմ արդեն արի  վոր ձյունով սարքեմ ձնեմարդ ու խաղամ ձնեգնդիկ ու նոր տարի նշենք ու գնանք ճափորդության:Չեմ ուզում վոր ձմեռ չլինի:Ես  չգիտեմ ինչ կանեի որ ձմեռ չլիներ:Ես շատ երջանիկ եմ սիրուն ձմռանը:imgres

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s