Posted in Uncategorized

Եթե մտքերս սառչեին օդում

ես չգիտեմ ինչ կմտածեի, եթե միտքս սառչեր ու խլացի չեյի  լինի բոլրնել ոչոք:ես ու բոլոր մարդիկ անխելք կլինեինք:ես չեմ ուզում անխելք լինենք այսպեսuntitledանուղեղ:

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s