Posted in Uncategorized

Նոր մաթեմ

432․567․321

1-ից մինչև 99 թվերը գրվում են միյասին

չորս հարյուր եռեսուն միլիոն հինգ հարյուր

128 թիվը ներկայացնել կարքային գումարի տեսքով

1×100+2×10+8×1=128

1000000000×4+10000000×3+1000000×2+100000×5+10000×6+1000×7+100×3+10×2+1×1=4320.567.321

7-դույլ ջուր 24լիտր շատ

5 դույլ

քանի լիտր  է 10 լիտր ջուր

1)7-5=2

2)24:2=12

3)12×10=120

Պատ՛․120։

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s