Posted in մայրենի, Uncategorized

Թակարդը աստված իմ,թակարդը

Ես մտածում եմ ,որ Թակարդը աստվածիմ թակարդը ուզում է ասի որ մենք պետք է մտածել ոչթե քո իրերի մասին նաև  ուրիշների մասի և մեր իրերը պետք է մեկ մեկ  ջարդել։Եթե կարդացել եք  ես ուզում եմ  ասել որ այդ աշխատողը շատ էր ուզում փողը քան ազատել Յուլիսիսին։Հեքյատում տեսաք թե նա ինչպես նա ասաց որ մի կոտրեք  թակարդը։

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s