Posted in մաթեմ, Uncategorized

Տնային աշխատանք(խնդիր լուծում)

Հեծանվորթը  2 ժամում ,30կմ-ում  պետք է Երեվանից Աբովյան հասնել։ Ինչքան արագությամբ է գնում հեծանվորդը։Կարող եք լուծել?

Լուծում

1)30000։2=15000

Պատ՛․15կմ

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s