Posted in մայրենի, Uncategorized

Ամենապիտանին բանը

  • Կարծիք-վերլուծություններ գրի՛ր Ամենապիտանի բանը։

Իմ կարծիքով ամեն ինչ է պիտանի,որովհետև  արևը օգնում է հողին,հողը օքնում է ծաղիկ և ծաղիկներին  և այլն։Ամենա ամպիտանի բանը կռվելն է,որովհետև ցավոր է։

 

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s