Posted in Uncategorized

Խնդիր

Ակվարյումում կարող է լցվել 800 լ․ ջուր։Բայց լցրեցինք նրա 1\4 մասը։Ակվարյումում կա ?լ․ ջուր ։

800×4=200 լ․ջուր

Պատ՛․200լ․ջուր

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s