Posted in մայրենի, Uncategorized

Եթե ես Տոնածառ լինեի

Եթե ես Տոնածառ լինեի,  շատ ուրախ կլինեի , որովհետև  ես սիրուն զարդարանքներ կունենայի , ձմեռ պապիկին կտեսնեի և ինձ առաջինը կնայի և նվերներ կտար,լիքը ընկերներ կունենայի, բայց մի բանից կվախենայի՝ երեխաներից։ Նրանք իմ զարդերը վրայիցս հանում են ու սկսում են ջարդել։Նաև կան մեծ երեխաներ, ովքեր հասկանում են, որ չի կարելի իմ զարդերը  ջարդել ու մենակ իմ ինձ են նայում։ Նրանք նաև օգնում են ինձ, որ փոքրիկները ձեռք չտան զարդարանքներիս։ Կնա երեխաներ ովքեր մայրիկներին են օգնում ինձ զարդարել։Տոնածառը միայն նոր տարու համար է բայց ինձ նոր տարուց առաջ են դնում և ես չեմ կարում սպասել նոր տարուն։

fjfjfj

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s