Posted in Մաթեմատիկների ջոկատ, մաթեմ, Uncategorized

Ծիսական հարսանիք+մաթեմատիկա

Մենք Ծիսական հարսանիքի համար պատրաստում են Ծիսական ծառ։

Ծիսական ծառը զարդարել ենք    չրով ու  չամչով  լցված տարոսիկներով։ Տարոսիկների վրա մաթեմատիկական խնդիրների   լուծման ծածկագրեր  են, որոնք   կազմում են

<<Ծիսական հարսանիք>> արտահայտությունը։

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s