Posted in Uncategorized

Ստեփան Շաքարյանի հարցերը

Պարոն Շաքարյան մենք գիտենք, որ ձեր ուսուչիը նաև եղել է Արամ Խաչատրյանը: Կպատմեք ինչպես ծանոթացաք:

Կպատմեկ մի քիչ ձեր կենցախի մասին:

Ինչ հոբի ունեք:

Ինչպես եք եկել Հայաստան:

Ձեզ դուր է գալիս Հայաստանը Հայաստանի բնությունը:

Դուք սովորել եք Մոսկվայում՞:

Դուք քանի երաժշտություն եք գրել:

Դուք նաև Լենիգրատում եք սովորել:

Դուք, որ երաժշտական դպրոցում եք սովորել:

Ձեզ Արամ Խաչատրյանը ձեզ խորհուրդ է տվել գնալ Եվրոպա:

Իսկ դուք ամուսնացած եք:

Ձեր հայրիկը կամ մայրիկը  հայտնի կոմպոզիտոր եղել էին:

Դուք քանի քույր կամ եղբայր ունեք:

Հեղինակներ Լարիսա Մկրտչյան և Սելլա Խիլոյան

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s