Posted in Uncategorized

Սեր՝ն անվերջ է,Բարին անհատ։

Իմ   կարծիքով Սեր՝ն անվերջ է նշանակում է դու այդ մարդուն մինջև կյանքի վերջ կսիրես։Իսկ Բարին անհատ նշանակում է բարուցյունը անվերջ է։

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s